Sự kiện Free Fire: Chọn phe chiến địa – Nhận quà Vĩnh Viễn