Sự kiện Free Fire 3/5: Tập hợp tổ đội – Cả hội hốt quà