Cách cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích thi THPT 2022