Game PUBG Mobile phiên bản Tiếng Việt, khám phá sự thay đổi