Nhân vật mạnh nhất trong Free Fire – Nhân vật được dùng nhiều nhất