Sự kiện Liên Quân: Mở bán rương hiệu ứng chỉ 50 quân huy