Luật giao thông đường bộ 2020 – Các mức phạt từ 1/1/2020