Bạn có thắc mắc: Lừa đảo 500k có báo công an không?