Hướng dẫn sửa lỗi mã xác minh không hợp lệ trong Free Fire