Fix nhanh lỗi Liên Quân không quay được khoảnh khắc