Sự kiện 8/3: Liên Quân Mobile tặng tướng, trang phục, vật phẩm