Liên Quân Mobile bị lỗi ngày 26/9/2019 – Câp nhật liên Quân LTE