Liên kết tài khoản Liên Quân với Số ĐT, Email nhận quà Free