Khuyến mãi Viettel toàn quốc ngày 31/7/2019 tặng 20% thẻ nạp