Khuyến mãi Viettel ngày 10/9/2020 tặng 20% thẻ nạp