Kho Thâm Quyến Shopee ở đâu? Về Việt Nam bao nhiêu ngày?