Hướng dẫn thanh toán trên PUBG Mobile VN, rẻ hơn 20%