Gói VD69 3T VinaPhone ưu đãi 7.2GB, Gọi Free suốt 3 tháng