Chính xác địa chỉ kho BN Mega Soc ở đâu chưa tiết lộ