Đăng ký tham dự VIEWING PARTY AWC 2019 Cao thủ Liên Quân ngày 7/7