Cách cập nhật PUBG Mobile Việt Nam phiên bản 0.12.0