Cách viết kí tự đặc biệt trong Liên Quân cực đơn giản