Cách tham gia Tổ đội săn quà Free Fire sự kiện 2/6