Cách rời quân đoàn trong Free Fire khi chưa đủ 24h