4 năm học sinh giỏi được cộng bao nhiều điểm khi thi vào 10?