2/9 Việt Nam đá với ai mấy giờ, kênh nào? tại vòng loại World Cup